Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0164-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-5
Наименование: "Модернизация на оборудването на "Евриком"ЕООД"
Бенефициент: "ЕВРИКОМ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Модернизация на оборудването на "Евриком"ЕООД
Дейности: Провеждане на процедури за избор на доставчици
Изпълнение на договора за консултантски услуги
Изпълнение на договора за доставка
Визуализация
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 644 520 BGN
Общ бюджет: 1 020 764 BGN
БФП: 612 458 BGN
Общо изплатени средства: 612 458 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 612 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 612 458 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
612 458 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 520 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 520 589 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
520 589 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 91 869 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 869 BGN
Финансиране от бенефициента 429 680 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Сформиран екип по проекта - Евриком
Индикатор 8 Проведена процедура открит избор за определяне на изпълнител - Евриком
Индикатор 9 Подписан договор за доставка - Евриком
Индикатор 10 Доставено, монтирано и въведено в експлоатация ново оборудването - Евриком


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз