Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0004-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Развитие на индустриален клъстер "Електромобили"
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ЕЛЕКТРОМОБИЛИ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2011
Начална дата: 28.09.2011
Дата на приключване: 28.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: "Развитие на индустриален клъстер "Електромобили"
Дейности: Създаване на административно тяло на клъстера
Разработване на стратегия за развитие на клъстера
Създаване на интернет сайт и информационна мрежа на клъстера.
Популяризиране на клъстера
Участие в национални и международни мероприятия
Организиране на семинари и конференция
Участие в национални и международни панаири и изложения
Визуализация
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 205 688 BGN
Общ бюджет: 225 442 BGN
БФП: 168 406 BGN
Общо изплатени средства: 168 406 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 41 138 BGN
2012 48 607 BGN
2013 74 806 BGN
2014 3 856 BGN
2015 0 BGN
168 406 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 967 BGN
2012 41 316 BGN
2013 63 585 BGN
2014 3 278 BGN
2015 0 BGN
143 146 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 171 BGN
2012 7 291 BGN
2013 11 221 BGN
2014 578 BGN
2015 0 BGN
25 261 BGN
Финансиране от бенефициента 69 232 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Проведени процедури за избор на изпълнител - Електромобили
Индикатор 8 Изградено административно тяло
Индикатор 9 Стратегия за развитие
Индикатор 10 Участия в национални конференции, семинари и/или информационни събития
Индикатор 11 Участия в национални тренинги и/или срещи за обмен на опит и др.
Индикатор 12 Организиране на конференция
Индикатор 13 Организиране на семинари
Индикатор 14 Създаване на интернет сайт
Индикатор 15 Създаване на информационна мрежа
Индикатор 16 Участие в международни събития
Индикатор 17 Участие в национални панаири и изложения
Индикатор 18 Участие в международни панаири и изложения
Индикатор 19 Споразумение за сътрудничество/партньорства
Индикатор 20 Привлечени нови членове
Индикатор 21 Популяризиране


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз