Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0164-C0001
Номер на проект: СИП-02-34
Наименование: Интелигентна информационна система за прогнозиране и контрол на разпространението на драгажно петно
Бенефициент: "КОРЕС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.08.2011
Начална дата: 30.09.2011
Дата на приключване: 30.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Интелигентна информационна система за прогнозиране и контрол на разпространението на драгажно петно
Дейности: Сформиране на екип - възнаграждения
Разходи за активи Софтуер - 2бр.
Изработване на оценки, бизнес планове, анализи, проучвания Изработване на оценки, бизнес планове, анализи, проучвания - 3бр.
Създаване на програми и методики за измерване и изпитвания (и извършване на изследвания)
Изработване на опитен образец Изработване на опитен образец
Изработване на промишлен дизайн
Проучвания, изготвяне на патентно досие и патентна заявка Проучвания, изготвяне на патентно досие и патентна заявка
Изготвяне и разпространение на рекламни материали Изготвяне и разпространение на рекламни материали
Изработване на интернет страница Изработване на интернет страница
Одит на проекта Одит на проекта
Визуализация на проекта Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 340 725 BGN
Общ бюджет: 348 311 BGN
БФП: 313 480 BGN
Общо изплатени средства: 313 277 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 313 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 68 145 BGN
2012 82 738 BGN
2013 121 541 BGN
2014 40 853 BGN
2015 0 BGN
313 277 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 266 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 57 923 BGN
2012 70 327 BGN
2013 103 310 BGN
2014 34 725 BGN
2015 0 BGN
266 285 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 222 BGN
2012 12 411 BGN
2013 18 231 BGN
2014 6 128 BGN
2015 0 BGN
46 992 BGN
Финансиране от бенефициента 37 858 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Иновативен продукт
Индикатор 3 Заявка за патент - 1 бр
Индикатор 4 Брой работни места - 3 бр.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз