Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0151-C0001
Номер на проект: СИП-02-32
Наименование: Разработване, проектиране и изграждане на иновативни шумозащитни съоръжения
Бенефициент: Екбар ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.07.2011
Начална дата: 28.09.2011
Дата на приключване: 28.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разработване, проектиране и изграждане на иновативни шумозащитни съоръжения
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип - възнаграждения Сформиране на екип - възнаграждения
Дейност 2. Покупка на нематериални активи - закупуване на права за използване на специализиран софтуер Покупка на нематериални активи - закупуване на права за използване на специализиран софтуер
Дейност 3. Такси за регистрация Такси за регистрация
Дейност 4.Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на разработваната шумозащитните съоръжения Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на разработваната шумозащитните съоръжения
Дейност 6. Изработване на оценки, бизнес планове, анализи, проучвания Изработване на оценки, бизнес планове, анализи, проучвания
Дейност 7. Създаване на програми и методики за измерване и изпитвания Създаване на програми и методики за измерване и изпитвания
Изработване на технологии за производство Изработване на технологии за производство
Изготвяне на техническа документация за промишлен дизайн Изготвяне на техническа документация за промишлен дизайн
Заявление за регистрация на промишлен дизайн Заявление за регистрация на промишлен дизайн
Изработване на интернет страница Изработване на интернет страница
Одит Одит
Визуализация Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 205 388 BGN
Общ бюджет: 191 937 BGN
БФП: 167 442 BGN
Общо изплатени средства: 154 879 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 53 234 BGN
2013 31 801 BGN
2014 57 140 BGN
2015 12 705 BGN
154 879 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 45 249 BGN
2013 27 031 BGN
2014 48 569 BGN
2015 10 799 BGN
131 647 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 985 BGN
2013 4 770 BGN
2014 8 571 BGN
2015 1 906 BGN
23 232 BGN
Финансиране от бенефициента 30 047 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Откриване на работни места 3 бр. (2 бр. мъже и 1 бр. жени0


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз