Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0067-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/101
Наименование: Създаване на механизми за производствени стажове на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков”
Бенефициент: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на пригодността за заетост на студентите от ВТУ "Т. Каблешков"
Дейности: 1. * Организационна среща на екипа
2. Пресконференция
3. * Подготовка за стажантска програма във ВТУ
4. * Подготовка за стажантската програма в компаниите
5. * Промотиране и реклама на стажантската програма
6. * Набиране и подбор на стажанти
7. * Провеждане на обучения за стажанти
8. * Провеждане на обучения за наставници
9. * Провеждане на стажантската програма. Оценяване на представянето и успеха на стажантите
10. * Разработване и прилагане на инстуремнти за обратна връзка
11. * Признаване на стажа. Издаване на сертификати
12. *Създаване и поддържане на уебсайт
13. * Заключителни дейности
14. Организиране на кръгла маса
15. Последващи дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 342 BGN
Общ бюджет: 90 623 BGN
БФП: 75 623 BGN
Общо изплатени средства: 73 916 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 800 BGN
2009 38 920 BGN
2010 19 196 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 916 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 430 BGN
2009 33 082 BGN
2010 16 316 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 829 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 370 BGN
2009 5 838 BGN
2010 2 879 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 087 BGN
Финансиране от бенефициента 16 100 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз