Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0064-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/31
Наименование: Усъвършенстване механизма на студентските практики в Университет „Проф.д-р Асен Златаров”
Бенефициент: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на обучение на студентите и повишаване нивото на заетост на завършилите специалисти с висше образование чрез сближаване на учебния процес в Университета с нуждите на реалното производство
Дейности: 1. *дейност 1. Набиране на кандидати за студентска практика и разпределяне в предприятията
2. *дейност 2. Определяне на наблюдаващи преподаватели
3. *дейност 3. Разработване на работна програма и времеви график за провеждане на практиките
4. *дейност 4. Определяне на наставници от организациите-партньори
5. дейност 5. Предварително обучение в Университета
6. *дейност 6. Предварително обучение в организациите-партньори
7. дейност 7. *Провеждане на практиката
8. *дейност 8 Завършване на практиката с публична защита
9. дейност 9. Работна среща в края на първата година
12. дейност 12. Подписване на средносрочни договори с организациите-партньори
10. Заключителна работна среща в края на втората година
11. Разработване на методика за студентска практика
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 000 BGN
Общ бюджет: 59 630 BGN
БФП: 59 630 BGN
Общо изплатени средства: 59 630 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 000 BGN
2009 27 927 BGN
2010 15 703 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 630 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 600 BGN
2009 23 738 BGN
2010 13 348 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 686 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 400 BGN
2009 4 189 BGN
2010 2 355 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 945 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз