Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0055-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/95
Наименование: Пловдивските общински служители канят на стаж бъдещите си колеги от ЕКИУ
Бенефициент: Европейски колеж по икономика и управление
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: 1. Укрепване на връзките между ВУЗ, готвещи специалисти по публична администрация, и местните власти – в ролята им на бъдещ техен работодател. Издигане нивото на редовното обучение по специалността Публична администрация и Бизнес администрация в съответствие с потребностите на пазара на труда за завършващите професионални бакалаври
Дейности: 1. Изготвяне на програма за практиките
2. „Предварително обучение на място”
3. „Осигуряване обучението и наставничеството”
4. „Провеждане на практиката”
5. Удостоверяване практиката
6. „Популяризация и пиар”
7. „Вътрешен мониторинг, контрол и оценяване”
Партньори
Партньори:
Община Пловдив
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 384 BGN
Общ бюджет: 60 128 BGN
БФП: 60 128 BGN
Общо изплатени средства: 60 128 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 476 BGN
2009 47 652 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 128 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 605 BGN
2009 40 505 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 109 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 871 BGN
2009 7 148 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 019 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз