Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0053-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/38
Наименование: Създаване и въвеждане на практически стаж по обща медицина за студенти
Бенефициент: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 24.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Увеличаване възможностите за успешна реализация на новозавършващите медици и справяне с новите предизвикателства на променения трудов пазар в областта на здравеопазването
Дейности: 1. Дейност 1 * -Работна среща на екипа
2. * Дейност 2- Встъпителен семинар
3. Дейност 3 -Създаване на програма
4. Дейност 4 - Отпечатване на учебни помагала
5. * Дейност 5 - Документи за оценка на обучението
6. Дейност 6 - Информационен пакет
7. Дейност 7 - Информационна кампания
8. Тематична програма за обучение
9. Дейност 9 - Практическо обучение
10. Дейност 10- Мониториране на процеса на обучение
11. *Дейност 11- Заключителен семинар
12. Дейност 12- Представяне на резултатите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 600 BGN
Общ бюджет: 62 639 BGN
БФП: 62 639 BGN
Общо изплатени средства: 62 639 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 720 BGN
2009 20 111 BGN
2010 28 808 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 639 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 662 BGN
2009 17 094 BGN
2010 24 487 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 243 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 058 BGN
2009 3 017 BGN
2010 4 321 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 396 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз