Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0048-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/53
Наименование: Заедно за по-можещи специалисти!
Бенефициент: Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" - Сандански
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Практическа работа с ученици по техните специалности за доближаване на техния капацитет до търсенията на пазара на труда
Дейности: 1. *Изпълнение на дейност 1 (Изготвяне на програма)
2.Подготовка на дейност 2 (Провеждане на практическото обучение)
2.Изпълнение на дейност 2 (Провеждане на практическото обучение)
3.*Обучение на преподаватели
4.Подготовка на дейност 4 (Конкурс за написване на есе и изготвяне на доклад)
4.Изпълнение на дейност 4 (Конкурс за написване на есе и изготвяне на доклад)
5.Подготовка на дейност 5 (Отчитане успехите на обучението)
5.Изпълнение на дейност 5 (Отчитане успехите на обучението)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 928 BGN
Общ бюджет: 51 167 BGN
БФП: 51 167 BGN
Общо изплатени средства: 51 167 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 985 BGN
2009 33 403 BGN
2010 5 779 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 167 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 187 BGN
2009 28 393 BGN
2010 4 912 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 492 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 798 BGN
2009 5 010 BGN
2010 867 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 675 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз