Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0199-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Клуб за интеграция, толерантност и взаимопомощ "Подавам ти ръка"
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Константин Петканов" гр. Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 03.09.2011
Дата на приключване: 03.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигурване на условия за достъп до качествено образование на деца с различен етнически произход, обучавани в обособено ОУ ,,Хр. Ботев", кв.,,Победа", гр. Бургас, ученици от дневна и самостоятелна форма на обучение в СОУ ,,Константин Петканов", успешна образователна интеграция и социализация, социална и трудова реализация.
Дейности: Дейност 1 Сформиране и обучение на екипа.
Дейност 2 Обучение на водещите на секциите за фасилитатори. Пътуващ двудневен семинар.
Дейност 3 Провеждане на анкета и кастинг за участниците в секциите от Клуба за интеграция, толерантност и взаимопомощ,,Подавам ти ръка"
Дейност 4 Освежаване и обзавеждане на пилотен учебно-тренировъчен Клуб за интеграция, толерантност и взаимопомощ,,Подавам ти ръка"- 2 стаи
Дейност 5 Обучение на 16 учители.
Дейност 6 Секция,,Развитие чрез знание и творчество" - ръководител Гергана Маринова
Дейност 7 Секция,, Здраве и хигиена на духа и тялото"- Таня Йовчева
Дейност 8 Ателие ,,Изкуство". Една група от начален курс и една група от среден курс.
Дейност 9 Секция,,Куклен театър"
Дейност 10 Секция ,,Информационните технологии"
Дейност 11 Секция ,,Бит и култура на етносите"
Дейност 12 Секция,,Детските игри на мама, татко, баба и дядо"
Дейност 13 Секция,,Да узнаем, докато играем"
Дейност 14 Секция,,Танцуваме заедно"
Дейност 15 Секция,,Млад природолюбител"
Дейност 16 Секция,,Религиите на различните етноси- прилики и рпазлики"
Дейност 17 Подготовка за ДЗИ по български език и литература на ученици от самостоятелна форма на обучение.
Дейност 18 Подготовка за ДЗИ по география на ученици от самостоятелна форма на обучение.
Дейност 19 Подготовка за ДЗИ по география за ученици от дневна форма на обучение.
Дейност 20 Подготовка за ДЗИ по биология и здравно образование на 1 група ученици от дневна форма на обучение и 1 група от самостоятелна форма.
Дейност 21 ,,Социален асистент и личен приятел" за учениците от село Равадиново.
Дейност 22 Социален асистент и личен приятел за учениците от кв. Победа, самостоятелна форма на обучение.
Дейност 23 ,,Социален асистент и личен приятел за учениците самостоятелна форма на обучение"
Дейност 24 Тримесечно обновяване на материалите върху информационните табели.
Дейност 25 Изнасяне на празнична програма,,Парад на етносите"
Дейност 26 Заключително представяне на всички резултати от проекта.
Дейност 27 Изготвяне на 1000 броя рекламни брошури за работа по проекта.
Дейност 28 ,,Моята голяма сватба" - разкази на по-възрастни членове от семейство на роми,турци и българи.
Дейност 29 "По следите на баба и дядо" - вечер на различните етноси свързана с техния фолклор, традиции, обичаи.
Дейност 30 Издирване на интересни, нетрадиционни, успели хора от различна етническа принадлежност, презентация на тема ,,Из живота на успели личности, представители на етническите малцинства"/ покани,реклами ,украса/
Дейност 31 Съзтезание ,, Аз, мама, татко, баба и дядо с игрите от тяхното детство"
Дейност 32 Екскурзия до Царево. Посещение на църква и Джамия.
Дейност 33 Екскурзия до Варна, Габрово, Велико Търново
Дейност 34* Консултации за ученици от самостоятелна форма по БЕЛ, руски език, английски език, немски език и физика.
Дейност 35 Издаване на алманах с материали от събирателска дейност по време на поекта. Тениски и шапки с лого на проекта.
Дейност 36 Детско училище - начален курс.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Романтик Холидейз ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 259 BGN
Общ бюджет: 100 404 BGN
БФП: 100 404 BGN
Общо изплатени средства: 100 399 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 28 651 BGN
2012 71 748 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 399 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 353 BGN
2012 60 986 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 339 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 298 BGN
2012 10 762 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 060 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз