Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0039-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/52
Наименование: Разработване на механизъм за училищни и студентски практики
Бенефициент: Професионална гимназия по строителство и архитектура
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Конкурентноспособност на пазара на труда чрез придобиване на нови професионални знания и практически умения
Дейности: 1. Дейност 1 Запознаване на ученици, родители и партньори с проекта, разясняване на целите му и проучване на желанията на учениците за участие
2. * Дейност 2 Среща с партньори и ученици за избор на Съвет за управление на проекта, провеждане на съвещания на Съвета.
3. * Дейност 3 Популяризиране на проекта
4.* Дейност 4 Подбор на преподаватели и наставници, които ще вземат участие при реализиране на проекта
5. Дейност 5 Разработване на учебни програми за теоретичното подготвящо обучение на учениците, работна програма за практическото обучение и времеви график, съвместно с Партньорите по предвидените специалности - „Алуминиева и РVС дограма”, „Сухо ст
6. * Дейност 6 Сформиране на ученически групи по избраните специалности.
7. Дейност 7 Сформиране на екипа за реализиране на проекта
8. *Дейност 8 Обучение на преподаватели за работа с ново, модерно оборудване и технологии, организирано от Партньорите
9. Дейност 9 Теоретично подготвящо обучение на ученици по специалностите „Алуминиева и РVС дограма”, „Сухо строителство”, „Обработка на скални материали” – първи етап.
10. Дейност 10 Практическо обучение на ученици по специалностите „Алуминиева и РVС дограма”и „Сухо строителство, „Обработка на скални материали” - първи етап.
11. Дейност11 Теоретично подготвящо обучение на ученици по специалностите „Алуминиева и РVС дограма”, „Сухо строителство” – втори етап.
12. Дейност 12 Практическо обучение на ученици по специалностите „Алуминиева и РVС дограма”и „Сухо строителство – втори етап
13. * Дейност 13 Настаняване на учениците за практическото обучение по фирмите партньори.
14. * Дейност 14Закупуване на учебни помагала и пособия за теоретично обучение.
15. * Дейност 15 Застраховки на обучители и обучаеми.
16. * Дейност 16 Закупуване на работно облекло за практическото обучение
17. Дейност 17 Закупуване на инструменти за практическото обучение
18. * Дейност 18 Изготвяне на граждански договори на екипа, на лектори и наставници и регистрация.
19. Дейност 19 Изплащане на пътни на пътуващите ученици.
20. Дейност 20 Изплащане на възнагражденията на учениците.
21. Дейност 21 Месечна финансово-счетоводна отчетност.
22. Дейност 22 Изплащане на възнаграждения на екипа и на лекторите.
23. Дейност 23 Мониторинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 671 BGN
Общ бюджет: 46 574 BGN
БФП: 46 574 BGN
Общо изплатени средства: 46 573 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 534 BGN
2009 16 885 BGN
2010 20 154 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 573 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 104 BGN
2009 14 352 BGN
2010 17 131 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 587 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 430 BGN
2009 2 533 BGN
2010 3 023 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 986 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз