Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0037-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/63
Наименование: Пилотен механизъм за студентски практики в сферата на туризма – гаранция за устойчиво включване на пазара на труда
Бенефициент: Висше училище "Международен колеж"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 02.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Да подобри професионалната адаптивност и възможностите за трудова реализация на студентите на Висше училище Международен колеж посредством организиране на практики в утвърдени международни хотелски вериги
Дейности: 1. Подготовка на дейност 1 Дейности по стартиране на проекта: Информиране на обществеността (медии, общински и областни институции, НПО и др.) за целите и намеренията на проекта, сформиране на екип на проекта, срещи с представители на работодатели
1. Изпълнение на дейност 1 Дейности по стартиране на проекта: Информиране на обществеността (медии, общински и областни институции, НПО и др.) за целите и намеренията на проекта, сформиране на екип на проекта, срещи с представители на работодателите
2. Подготовка на дейност 2 Изработване на подробна учебна програма с график за провеждане на занятията
2. Изпълнение на дейност 2 Изработване на подробна учебна програма с график за провеждане на занятията
3. Подготовка на дейност 3 Изработване на информационен пакет от правила за работа в хотела и ресторанта, което ще включва конспектиран вариант на темите на обучение, основни правила в работата, характеристики на отделните позиции в хотела и ресторан
3. Изпълнение на дейност 3 Изработване на информационен пакет от правила за работа в хотела и ресторанта, което ще включва конспектиран вариант на темите на обучение, основни правила в работата, характеристики на отделните позиции в хотела и ресторан
4. Подготовка на дейност 4 Организация на обучението и наставничество
4. Изпълнение на дейност 4 Организация на обучението и наставничество
5. Подготовка на дейност 5 Провеждане на подготвящо обучение за запознаване на обучаемите и наблюдаващия преподавател от Международен колеж Албена с работната среда в съответните туристически обекти
5. Изпълнение на дейност 5 Провеждане на подготвящо обучение за запознаване на обучаемите и наблюдаващия преподавател от Международен колеж Албена с работната среда в съответните туристически обекти
6. Подготовка на дейност 6 Провеждане на практиките
6. Изпълнение на дейност 6 Провеждане на практиките
7. Подготовка на дейност 7 Оценка на участниците. Online консултации на участниците в обучителните курсове с екипа и експерти по проекта
7. Изпълнение на дейност 7 Оценка на участниците. Online консултации на участниците в обучителните курсове с екипа и експерти по проекта
8. Подготовка на дейност 8 Обучение на преподаватели от Международен колеж Албена, организирано от предприятието – партньор
8. Изпълнение на дейност 8 Обучение на преподаватели от Международен колеж Албена, организирано от предприятието – партньор
9. Подготовка на дейност 9 Удостоверяване на завършената практика
9. Изпълнение на дейност 9 Удостоверяване на завършената практика
10. Подготовка на дейност 10 Организиране на регионална студентска конференция
10. Изпълнение на дейност 10 Организиране на регионална студентска конференция
11. Подготовка на дейност 11 Организиране на заключителен семинар, представящ резултатите от проведеното практическо обучение и разработената нова методика за провеждане на студентски практики
11. Изпълнение на дейност 11 Организиране на заключителен семинар, представящ резултатите от проведеното практическо обучение и разработената нова методика за провеждане на студентски практики
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 006 BGN
Общ бюджет: 82 659 BGN
БФП: 67 251 BGN
Общо изплатени средства: 67 245 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 201 BGN
2009 42 604 BGN
2010 10 441 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 245 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 071 BGN
2009 36 213 BGN
2010 8 875 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 159 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 130 BGN
2009 6 391 BGN
2010 1 566 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 087 BGN
Финансиране от бенефициента 16 269 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз