Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0036-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/44
Наименование: Професионалната квалификация – път към кариерно развитие
Бенефициент: Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Омуртаг
Описание
Описание на проекта: Обучение на ученици за разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация с цел подобряване на пригодността за заетост, подпомагане на професионалната кариера и индивидуалното развитие
Дейности: 1.Установяване на система за управление на проекта.
2.Провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта.
3.Съвместна организация на обучението и наставничеството от преподавателя и наставника.
4. Обучение на учениците в фирмите –партньори
5*. Отчитане на резултатите от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 218 BGN
Общ бюджет: 51 196 BGN
БФП: 51 196 BGN
Общо изплатени средства: 51 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 844 BGN
2009 32 210 BGN
2010 8 141 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 217 BGN
2009 27 379 BGN
2010 6 920 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 516 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 627 BGN
2009 4 832 BGN
2010 1 221 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 679 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз