Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0039-C0001
Номер на проект: Д01-243/26.10.2011 г.
Наименование: Наниз от вълшебства
Бенефициент: ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 03.09.2011
Дата на приключване: 03.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за по-пълноценна социална и образователна социализация и интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Избор на изпълнител, за СМР в специализиран кабинет
Дейност 1 Създаване на специализирана учебна среда за работа с ученици със СОП в ОУ „Христо Никифоров”
Дейност 2* Създаване на и функциониране на „Кръгове за подкрепа” на ученици със СОП в ОУ „Христо Никифоров”
Дейност 3* Създаване на клубове по интереси (студиа) за работа с ученици със СОП
Дейност 4 Дейности за информация и публичност
Дейност 5 Заключителни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 342 BGN
Общ бюджет: 70 981 BGN
БФП: 70 981 BGN
Общо изплатени средства: 70 890 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 868 BGN
2012 23 473 BGN
2013 21 970 BGN
2014 10 579 BGN
2015 0 BGN
70 890 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 638 BGN
2012 19 952 BGN
2013 18 674 BGN
2014 8 992 BGN
2015 0 BGN
60 257 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 230 BGN
2012 3 521 BGN
2013 3 295 BGN
2014 1 587 BGN
2015 0 BGN
10 634 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз