Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0034-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/39
Наименование: Стажът – първа стъпка в професията. Методика за провеждане на ефективни стажове
Бенефициент: Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Студенстки практики
Дейности: 2*. Подготовка и изпълнение на дейност 2 (Среща с организациите-работодатели)
5.Изпълнение на дейност 5 (Организация на обучението и наставничество)
6.Изпълнение на дейност 6 (Обучение на преподаватели)
7.Изпълнение на дейност 7 (Провеждане на предварително обучение)
8.Изпълнение на дейност 8 (Провеждане на практиката)
9.Изпълнение на дейност 9 (Удостоверяване на завършената практика)
11 *.Изпълнение на дейност 11 (Популяризиране на работата по проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 089 BGN
Общ бюджет: 55 316 BGN
БФП: 55 316 BGN
Общо изплатени средства: 55 316 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 400 BGN
2009 43 916 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 316 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 690 BGN
2009 37 329 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 019 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 710 BGN
2009 6 587 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 297 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз