Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0657-C0001
Номер на проект: ESF-2101-05-10001
Наименование: Включи технологиите в бъдещето
Бенефициент: "НЕТ-СЪРФ.НЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 27.03.2008
Дата на приключване: 01.04.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Има за цел да подобри и повиши качеството на работната сила чрез провеждане на професионално обучение по специалност "Компютърни мрежи".
Дейности: 1.Формиране на екипа Сформиран екип от ръководител,счетоводител икоординатор
Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури
Публикуване на прессъобщения в пресата, относно напредъка на дейностите по проекта публикации в местни медии
Публикуване на прессъобщения в пресата, относно напредъка на дейностите по проекта
Подготовка и разпространение на рекламни брошури Ще бъдат изработени 100 бр. рекламни брошури, които ще бъдат разпространени в района сред фирми и институции. Брошурите ще запознаят широката общественост с целите, които си поставя проекта
Подготовка и разпространение на рекламни брошури Ще бъдат изработени 100 бр. рекламни брошури, които ще бъдат разпространени в района сред фирми и институции. Брошурите ще запознаят широката общественост с целите, които си поставя проекта
Създаване и поддържане на Интернет сайта по проекта изработен интернет сайт по проекта, на който ще бъдат публикувани специфичните дейности по проекта. Сайтът ще се поддържа и след приключване на проектното предложение.
1-во ниво на квалификационен курс „Компютърни мрежи”, код 5230502, с място на провеждане в Монтана и Враца осигуряване на професионално обучение на служители на фирма „Нет-Сърф.Нет” ЕООД – предвижда се 30 лица да бъдат включени в курсове за професионално обучение по специалността „Компютърни мрежи” с придобиване на втора степен на квалификация.
2-ро ниво на квалификационен курс „Компютърни мрежи”, код 5230502, с място на провеждане в Монтана и Враца професионално обучение на служители на фирма „Нет-Сърф.Нет” ЕООД – предвижда се 30 лица да бъдат включени в курсове за професионално обучение по специалността „Компютърни мрежи” с придобиване на втора степен на квалификация.
Контрол върху изпълнението на проектните дейности ежемесечен мониторинг
Партньори
Партньори:
"КЪНЕКТЕД" ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 837 BGN
Общ бюджет: 25 856 BGN
БФП: 25 856 BGN
Общо изплатени средства: 25 854 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 376 BGN
2009 19 478 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 854 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 420 BGN
2009 16 556 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 976 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 956 BGN
2009 2 922 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 878 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз