Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0608-C0001
Номер на проект: ESF-2101-02-02007
Наименование: Обучение на заети лица за придобиване на квалификация, знания и умения за повишаване производителността
Бенефициент: "Водоснабдяване и канализация" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 10.04.2008
Дата на приключване: 10.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите относно важността от подобряване на капацитета на наетия персонал за нарастване производителността на труда. Повишаване включването и предоставяне на обучения на заетите лица в предприятията, посредством развитие, подобряване и/или обновяване на настоящите им професионални компетенции, както и придобиване на нови професии.
Дейности: Сформиране на екип по проекта и установяване на проектен мениджмънт Сформиране на екипа за управление напроекта, сключване на договори
Изработване и разпространение на брошури Изработване на брошури
Подготовка на дейност 3 Обучение на заетите лица Подготовка за стартиране на обучението-учебни графици, разпределение на обучаемите по групи
Изпълнение на дейност 3 Обучение на заетите лица Провеждане на обучение по "Вътрешни ВиК мрежи", "Външни ВиК мрежи" и Ключови компетентости
Срещи с фирмите, чиито работници се обучават Провеждане на срещи с лицата от различните участъци на дружеството
Издаване на удостоверения Издаване на удостоверения на успешно завършилите обученията
Мониторинг Провеждане на мониторинг на провежданото обучение от екипа по проекта
Изготвяне на междинни и крайни финансови отчети и технически доклади Изготвяне на междинни и заключителен технически и финансов отчети
Приключване на проекта Приключване на проекта
Изработване и разпространение на брошури
Срещи с фирмите, чиито работници се обучават
Срещи с фирмите, чиито работници се обучават
Срещи с фирмите, чиито работници се обучават
Срещи с фирмите, чиито работници се обучават
Издаване на удостоверения
Изготвяне на междинни и крайни финансови отчети и технически доклади
Партньори
Партньори:
"Главболгарстрой" АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 594 BGN
Общ бюджет: 230 121 BGN
БФП: 161 084 BGN
Общо изплатени средства: 161 084 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 161 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 161 084 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
161 084 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 136 922 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 922 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 163 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 163 BGN
Финансиране от бенефициента 83 195 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз