Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0602-C0001
Номер на проект: ESF-2101-02-02006
Наименование: Иновации и креативност в уоравленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла
Бенефициент: Бургаски свободен университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 09.04.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Обучение на служители от управленските и и оперативните нива в съвременни управленски практики; получаване на знания и умения и гъвкава адаптация към пазара на труда; обучение в областта на съвременните технологии за представяне и обем на информация
Дейности: Д1-Подготовка и провеждане на семинар за предоставяне на информация относно целите на проекта Извършване на подготовка за провеждане на семинар-списъци, покани и др.
Д2-Разработване на методика за оценяване по учебните дисциплини Изготвяне на методика за оценяване
Д3-Изготвяне на уеб сайт Изготвяне на уеб сайт
Д4-Администриране на уеб сайт Администриране на уеб сайта
Д5/1-Координиране и мониторинг на провежданото обучение Провеждане на мониторинг на провежданото обучение
Д6-Провеждане на обучение по дисциплината Делови взаимоотношения и комуникативни умения Провеждане на обучението на 120 заети лица, разпределени в три групи-присъствено и он-лайн
Д7/1-Провеждане на обучение по дисциплината Иновационни подходи и управленска практика в ИТ фирми Провеждане на обучение на 120 заети лица-присъствено и он-лайн
Д8/1-Провеждане на обучение по дисциплината Организация и стандарти за сигурност в компютърни мрежи и изчислителни комплекси Провеждане на обучение на 120 заети лица от ИО-присъствено и он-лайн
Д9-Провеждане на обучение по дисциплината Мултимедийни приложения и уеб приложения Провеждане на обучение на 120 заети лица от ИО-присъствено и он-лайн
Д10-Тържествено връчване на документ за завършено обучение Връчване на документите на успешно завършилите обучението
Д11-Подготовка и провеждане на конференция за отчитане на резултатите от реализирането на проекта. Подготовка за провеждане на конференция за отчитане резултатите от проекта-списъци, покани
Д12/1-Изработване и разпространяване на информационни материали Изготвяне на плакати
Д12/2-Изработване и разпространяване на информационн... Изготвяне на плакати
Д7/2-Провеждане на обучение по дисциплината Иновацио... Провеждане на обучение на 120 заети лица-присъстве...
Д7/3-Провеждане на обучение по дисциплината Иновацио... Провеждане на обучение на 120 заети лица-присъстве...
Д8/2-Провеждане на обучение по дисциплината Организа... Провеждане на обучение на 120 заети лица от ИО-при...
Д8/3-Провеждане на обучение по дисциплината Организа... Провеждане на обучение на 120 заети лица от ИО-при...
Д5/2-Координиране и мониторинг на провежданото обу... Провеждане на мониторинг на провежданото обучение
Д7/4-Провеждане на обучение по дисциплината „Иновационни подходи и управленска практика в ИТ фирми" провеждане на обучение
Партньори
Партньори:
Информационно обслужване АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 775 BGN
Общ бюджет: 30 721 BGN
БФП: 21 504 BGN
Общо изплатени средства: 21 504 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 000 BGN
2009 6 896 BGN
2010 - 3 392 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 504 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 300 BGN
2009 5 862 BGN
2010 - 2 883 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 279 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 700 BGN
2009 1 034 BGN
2010 - 509 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 226 BGN
Финансиране от бенефициента 38 861 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Минимална заетост


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз