Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0594-C0001
Номер на проект: ESF-2101-03-02003
Наименование: Развитие на професионалните компетенции на екипите в производството на фирма "Пътища и мостове" ЕООД гр. Варна
Бенефициент: "Пътища и мостове" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 11.04.2008
Дата на приключване: 11.04.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на пътностроителните работници и машинисти на пътностроителна техника в "Пътища и мостове" ЕООД
Дейности: Дейност 1 Сформиране на преподавателския екип и материално-техническо обезпечаване на курсовете
Дейност 2 Сформиране на курсовете и запознаване с целите на обучението
Дейност 3 Провеждане курса на обучение
Дейност 4 Приключване на курсовете и провеждане на изпити
Дейност 5 Отчитане на дейността по проекта
Дейност 6 Дейност по визуализация и популяризиране на резултатите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 33 909 BGN
Общ бюджет: 39 680 BGN
БФП: 27 736 BGN
Общо изплатени средства: 27 736 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 26 125 BGN
2010 1 611 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 736 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 206 BGN
2010 1 370 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 576 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 919 BGN
2010 242 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 160 BGN
Финансиране от бенефициента 14 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз