Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0584-C0001
Номер на проект: ESF-2101-03-02007
Наименование: "ПОРТАЛ" - Програма за обучение на работещите в транспорта по английски
Бенефициент: "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 21.04.2008
Дата на приключване: 20.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: подобряване на езиковите компетенциина трудовите ресурси с цел разширяване възможностите за комуникации и обмен на опит в рамките на ЕС
Дейности: 1.1. Подготвите-лен етап – тим-билдинг на проектния екип
1.2. Подготовка на учебни материали и пособия
1.3. Провеждане на тестове за определяне нивата на познания на целевата група
1.4.Подготовка на място за провеждане на занятията, графици и дневници на обученията
2.Провеждане на обученията
3.Изпитни тестове и дипломиране
4. Промоцио-нални дейности
5.Форум “ПОРТАЛ към успешния бизнес”
6.Отчет по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 284 568 BGN
Общ бюджет: 117 838 BGN
БФП: 82 487 BGN
Общо изплатени средства: 24 504 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 82 487 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 57 983 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 504 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 70 114 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 49 286 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 828 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 373 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 8 697 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 676 BGN
Финансиране от бенефициента 39 190 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз