Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0499-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-07004
Наименование: Придобиване на нови знания и умения чрез професионално обучение на хотелски и ресторантски персонал в четиризвездни и петзвездни хотели и апартаментни комплекси
Бенефициент: "ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 03.04.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осигуряване качествено професионално обучение по част от професия на 58 служители в 6 учебни групи
Дейности: Дейност 2. Разработка на план графици за провеждане на професионално обучение Изготвяне на групови и индивидуални план-графици на лекторите, разпределяне на отговорностите, изготвяне на учебен списък с лекции
Дейност 3 . Закупуване на учебни помогала и материали и изготвяне на учебна документация Закупуване на учебна литература и справочници, набавяне на материали и изготвяне на учебна документация
Дейност 4. Курс за професионално обучение на служители от Учебна група 1 по професия "Хотелиер" 8 служители ще бъдат обучени в професионално обучение "Хотелиер", специалност "Организация в хотелиерството". Продължителността на обучението е 300 учебни часа.
Дейност 5. Курс за професионално обучение на служители от Учебна група 2 по професия "Хотелиер" 8 служители ще преминат професионално обучение по професия "Хотелиер", специалност "Организация в хотелиерството". Продължителността на обучението е 300 учебни часа
Дейност 6. Курс за професионално обучение на служители от Учебна група 3 по професия "Администратор в хотелиерството" 12 служители ще преминат професионално обучение по професия "Администратор в хотелиерството", специалност "Организация на обслужването в хотелиерството". Продължителността на обучението е 300 учебни часа.
Дейност 7. Курс за професионално обучение на служители от Учебна група 4 по професия "Администратор в хотелиерството" 11 служители се обучават в специалност "Организация на обслужването в хотелиерството". Продължителността на обучението е 300 учебни часа
Дейност 8. Курс за професионално обучение на служители от Учебна група 5 по професия "Ресторантьор" 8 служители ще бъдат обучени в специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене". Продължителността на обучението е 300 учебни часа
Дейност 9. Курс за професионално обучение на служители от Учебна група 6 по професия "Сервитьор-барман" 11 служители се обучават в специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене". Продължителността на обучението е 300 учебни часа
Дейност 10. Публична кампания и медийно представяне на проекта Представяне на целите, съдържанието, развитието и резултатите от проекта, с оглед осигуряване на прозрачност на неговото изпълнение. Дейностите ще бъдат осъществявани в началото и в края на изпълнението на проектното предложение
Дейност 11. Заключителна дейност Систематизиране и анализиране на резултатите от проекта и извеждане на основните заключения.
Партньори
Партньори:
ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 181 BGN
Общ бюджет: 48 036 BGN
БФП: 33 625 BGN
Общо изплатени средства: 32 908 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 33 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 435 BGN
2009 24 473 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 908 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 170 BGN
2009 20 802 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 972 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 044 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 265 BGN
2009 3 671 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 936 BGN
Финансиране от бенефициента 18 076 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз