Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0200-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система"
Бенефициент: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ" - ДИМИТРОВГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за по-успешна социална и трудова реализация на учениците от етническите малцинства, засилване на мотивацията за включване в образователния процес.
Дейности: Дейност 1* Създаване на клубове по интереси. Клуб ,,Ромски фолклор, Клуб,,Компютърът- лесен и интересн, Клуб,,български форклор", Клуб ,, Приложни изкуства", Клуб,,Малкият майстор у дома",Клуб,,Цветарство", Клуб,,Млад журналист", Клуб ,,Тенис на маса"
Дейност 2* Подготовка. Дейности, насочени към взаимното опознаване на културното многообразие- зелено училище, екскурзия, изложба, концерт
Дейност 3* Осигуряване информираност и публичност на проекта.
Партньори
Партньори:
Община Димитровград
Изпълнители:
Сърнела-2004 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 529 BGN
Общ бюджет: 69 569 BGN
БФП: 69 569 BGN
Общо изплатени средства: 69 564 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 505 BGN
2012 52 518 BGN
2013 - 460 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 564 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 879 BGN
2012 44 641 BGN
2013 - 391 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 129 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 626 BGN
2012 7 878 BGN
2013 - 69 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 435 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз