Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0428-C0001
Номер на проект: 3МС-02-146/01.06.2011
Наименование: "„Въвеждане на система за управление ISO 9001:2008 и продуктов стандарт BRC в „НИТЕК” ЕООД
Бенефициент: "НИТЕК" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на система за управление ISO 9001:2008 и продуктов стандарт BRC в „НИТЕК” ЕООД
Дейности: ---
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 500 BGN
Общ бюджет: 27 070 BGN
БФП: 20 244 BGN
Общо изплатени средства: 20 244 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 244 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 244 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 207 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 207 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 037 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 037 BGN
Финансиране от бенефициента 7 250 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз