Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0151-C0001
Номер на проект: 3МС-02-63/01.06.2011
Наименование: „Стримона строй инвестира в опазване на природата”
Бенефициент: '' СТРИМОНА СТРОЙ'' ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на СТРИМОНА СТРОЙ на вътрешния и външните пазари, чрез сертифициране на Система за Управление на Околната Среда, съгласно международният стандарт ISO 14001:2004 и изграждане на система за вентилация и пречистване на въздуха, допринасяща за отговаряне на изискванията, внедряването, сертифицирането и функционирането на СУОС
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Дейност 2 Процедури за поддоговаряне
Дейност 3 Доставка и внедряване на система за вентилация и пречистване на въздуха
Дейност 4 Разработване и внедряване на СУОС съгласно стандарт ISO 14001:2004
Дейност 5 Сертифициране на СУОС съгласно стандарт ISO 14001:2004
Дейност 6 Визуализация на проекта
Дейност 7 Закриване на проекта
Дейност 8: Разходи за изготвяне на пректното предложение
Дейност 9: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 891 BGN
Общ бюджет: 111 020 BGN
БФП: 83 265 BGN
Общо изплатени средства: 83 265 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 83 265 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 265 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 70 775 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 775 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 490 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 490 BGN
Финансиране от бенефициента 27 964 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Индикатор 1: Достъп до нови пазари
Индикатор 5 Индикатор 2: Намаляване разходите за застраховки
Индикатор 6 Индикатор 3: Увеличени приходи от продажби
Индикатор 7 Индикатор 4: Увеличена енергийна ефективност
Индикатор 8 Индикатор 5: Увеличена клиентска база
Индикатор 9 Индикатор 6: Създадени раб.места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз