Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0320-C0001
Номер на проект: 3МС-02-113/01.06.2011
Наименование: “Повишаване на конкурентоспособността на “ЕКОС МЕДИКА” ООД чрез покриване на международно признати стандарти”
Бенефициент: ЕКОС-МЕДИКА ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на “Екос Медика” ООД чрез покриване на международно признати стандарти.
Дейности: Сформиране на екип за нуждите на проекта
Въвеждане на интегриране система за управление, съгласно изискванията на международните стандарти за управление на информационната сигурност ISO 27001:2005 и за управление на околната среда ISO 14001:2005.
Въвеждане на специализиран софтуер, необходим за управление на интегрирана система за управление, съгласно изискванията на международните стандарти за управление на информационната сигурност и за управление на околната среда.
Сертификация на интегрирана система за управление, съгладно изискванията на международните стандарти за управление на информационната сигурност и управление на околната среда.
Визуализация на проекта
Провеждане на финансов одит
Осигуряване на компютърно оборудване за работа със специализиран софтуер.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 286 BGN
Общ бюджет: 63 065 BGN
БФП: 47 299 BGN
Общо изплатени средства: 47 299 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 299 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 299 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 204 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 204 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 095 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 095 BGN
Финансиране от бенефициента 16 429 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедряване на интегрирана система за управление, съгласно изискванията на международните стандарти за управление на информационната сигурности и управление на околната среда
Индикатор 6 Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на компютърни конфигурации
Индикатор 7 Закупен, доставен и въведен в експлоатация сървър
Индикатор 8 Закупен, доставен и внедрен специализиран софтуер, необходим за управление на информационната сигурност и управление на околната среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз