Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0139-C0001
Номер на проект: 3МС-02-56/01.06.2011
Наименование: „Разработване, внедряване и сертифициране на Интегрирана система за управление съгласно изискванията на муждународните стандарти БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005”.
Бенефициент: ЕТ „Жижо 82 – Недялко Петров”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на ЕТ "Жижо 82"
Дейности: Определяне на изпълнител за въвеждане на ИСУ
Диагностика на СУ, определяне на политиката и целите по качеството и околната среда, план за изработване на документацията на ИСУ; Разработване на процедури, внедряване, вътрешен одит
Определяне на орган по сертификация
Сертификация на внедрената ИСУ
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 735 BGN
Общ бюджет: 19 891 BGN
БФП: 14 918 BGN
Общо изплатени средства: 14 918 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 918 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 918 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 681 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 681 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 238 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 238 BGN
Финансиране от бенефициента 5 245 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз