Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0544-C0001
Номер на проект: 3МС-02-178-А-1/29.10.2012
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „ФАРМАДЕНТ БИО” ООД чрез въвеждане на ISO 9001:2008
Бенефициент: "ФАРМАДЕНТ БИО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „Фармаден Био” в областта на козметичната индустрия чрез внедряване на международно признат стандарт и подобряване на имиджа и пазарния дял на организацията
Дейности: Консултации по разработване и въвеждане на СУК. предоставяне на консултантски услуги, разработване на наръчник и процедури по качеството
Сертификация на дружеството
Одит по проекта
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 675 BGN
Общ бюджет: 13 665 BGN
БФП: 10 249 BGN
Общо изплатени средства: 10 249 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 249 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 249 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 712 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 712 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 537 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 537 BGN
Финансиране от бенефициента 3 892 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Оптимизирана организация и ефективно планиране
Индикатор 4 Подобрено качество на подуктите.
Индикатор 5 Повишено доверие на клиентите във Фармадент био


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз