Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0269-C0001
Номер на проект: 3МС-02-95/01.06.2011
Наименование: СЕ маркировка – за повишаване конкурентоспособността на МАК ООД на европейския пазар
Бенефициент: "МАК-МИЛЧО И АНЕТА КАЛЕНОВИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Да се повиши конкурентоспособността на Мак ООД на националния, европейския и световен пазар, чрез подобряване управлението на производствените процеси и бизнеса като цяло, както и чрез инвестиции в нови технологии допринасящи за покриване изискванията на ЕС по отношение производството на обемни мерки за сервиране.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Подготвителна дейност проект
Дейност 2 Избор на консултантска организация и доставчик на оборудване
Дейност 3 Доставка на оборудване
Дейност 4 Разработване и внедряване на Система за оценяване на съответствието на обемни мерки за сервиране до ръб спрямо Директива 2004/22/ЕС
Дейност 5 Избор на нотифицирана структура
Дейност 6 СЕ Маркировка
Дейност 7 Крайно отчитане-одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 022 BGN
Общ бюджет: 105 715 BGN
БФП: 78 229 BGN
Общо изплатени средства: 78 229 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 229 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 78 229 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 229 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 495 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 495 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 734 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 734 BGN
Финансиране от бенефициента 31 278 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Разработени и внедрени системи за управление (брой)
Индикатор 6 Сертифицирани системи за управление (брой)
Индикатор 7 Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти (лева).


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз