Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0620-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „АКВАСТАРТ” ООД чрез въвеждане на ISO 9001:2008
Бенефициент: "АКВАСТАРТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на "Аквастарт” ООД и подобряване на имиджа и пазарния дял на организацият
Дейности: 1. Консултации по разработване и въвеждане на СУК ISO 9001:2008
2. Сертифициране на СУК ISO 9001:2008
3. Изработване на плакати и брошури
4. Извършване на финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 667 BGN
Общ бюджет: 7 153 BGN
БФП: 5 365 BGN
Общо изплатени средства: 5 365 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 365 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 365 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 560 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 560 BGN
В т.ч. Национално финансиране 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 805 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
805 BGN
Финансиране от бенефициента 3 889 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз