Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0020-C0001
Номер на проект: 3МС-02-11/01.06.2011
Наименование: Сертифициране на Инфрабулимпекс ЕООД съгласно международни стандарти ISO 9001:2008 ISO 14001:2005
Бенефициент: "ИНФРАБУЛИМПЕКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: 1.Подобряване на организацията и управлението на дружеството 2.Повишаване конкурентноспособносттa. 3.Намаляване на загубите от несъответствия, брак и рекаламации. 4.Мотивация на персонала, обучение и квалификация, формиране на фирмена култура
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Разработване и внед-ряване на интегрирана система за управление на качеството и окол-ната среда съгласно ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Сертифициране по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация, Одит и Отчетност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
ЕВРООДИТ РУСЕ
Анестиева ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 225 BGN
Общ бюджет: 9 250 BGN
БФП: 6 938 BGN
Общо изплатени средства: 6 938 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 938 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 938 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 897 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 897 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 041 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 041 BGN
Финансиране от бенефициента 5 075 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Рарзработена и внедрена ИСУ
Индикатор 3 Издаден сертификат
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса
Индикатор 5 създадени инвестиции в хл. лв.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз