Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0057-C0001
Номер на проект: ДОПТ-6/13.05.2011 г.;ДОПТ-20/13.07.2015 г.
Наименование: "Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка и инсталиране на компютърна, периферна и мобилна техника за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г."
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 15.04.2011
Начална дата: 13.05.2011
Дата на приключване: 13.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване и повишаване на ефективността на административното звено - дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт” и Кохезионен фонд” в Агенция „Пътна инфраструктура”, което е отговорна за подготовката и изпълнението на инфраструктурните проекти в пътния сектор, включени в ОП „Транспорт”.
Дейности: Софтуерно и програмно осигуряване – закупуване на релевантен софтуер за компютърната и периферната техника и осигуряващ специфичните изисквания на дейностите на възложителя.
Закупуване на компютърна, периферна и мобилна техника - компютри, монитори, преносими компютри, принтери, многофунк-ционални устройства, плотер, мобилни телефони, копирна, видео и аудио техника и др.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 279 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Закупуване на компютърни конфигурации
Индикатор 2 Закупуване на преносими компютри
Индикатор 3 Закупуване на широкоформатно устройство (плотер)
Индикатор 4 Закупуване на цветни многофункционални устройства А3
Индикатор 5 Закупуване на цветни многофункционални устройства А4
Индикатор 6 Закупуване на цветни лазерни принтери А4
Индикатор 7 Закупуване на мобилни апарати
Индикатор 8 Закупуване на видео камери
Индикатор 9 Закупуване на фотоапарати
Индикатор 10 Закупуване на мултимедийни проектори – с включени екрани за прожектиране
Индикатор 11 Закупуване на диктофони
Индикатор 12 Закупуване на външна памет - включва закупуването на външни твърди дискове и USB флаш памет
Индикатор 13 Закупуване на софтуер – MS Office 2010 – Home and Professional Edition
Индикатор 14 Закупуване на софтуер – Adobe Acrobat Professional 10
Индикатор 15 Закупуване на софтуер – AutoCad 2010
Индикатор 16 Закупуване на софтуер – MS Project 2010
Индикатор 17 Закупуване на софтуер – Adobe Photoshop 2010


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз