Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0284-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-01005
Наименование: Обучение на заети лица от големи производители за придобване на ключови компетенции по прилагане на хармонизираното законодателство, международните станадарти, съвременни ИКТ, добри практики и управление на човешките ресурси в бизнеса
Бенефициент: "КЮ ЕЙ СИ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 09.04.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Повишаване адаптивността и производителността на заетите лица чрез разширяване на техните познания и умения
Дейности: Дейност 1. Осъвременяване на учебните материали от преподавателите и презентации на заявените за провеждане теми Дейността се изпълнява от определените преподаватели в офиса на ВО. Целта е да се внесат необходимите промени и да се осъвременят учебните материали и презентации
Дейност 2. Изпълнение на децентрализирано обучение по теми за обучение, определени като необходими Обучението е за 30 специалисти и е по заявка на "Самел 90" АД - гр. Самоков. Изпълнението на обученията става в 2 основни групи специалисти - инженерно-технически персонал - 15 човека и административно-управленски персонал - 15 души.
Дейност 3. Изпълнение на централизирано обучение по теми за обучение, определени като необходими и заявени от "Балканфарма - Дупница" - Дупница Обучението включва 16 теми, заявените специалисти са 118. Обучението ще се извърши в учебна зала на ВО Кю Ей Си ООД
Дейност 4. Периодично и окончателно отчитане и мониторинг на изпълнението на планираните обучения и оценки на обучаемите за качеството на обучението, включително осигуряване на периодичния мониторинг от ДО. Целта е да се гарантира успешното, ефективното и ефикасно изпълнение на обученията и оценка на постиженията.
Дейност 5. Приключване и отчитане на междинни етапи на проекта и осигуряване на окончателния мониторинг от страна на ДО. Изпълнява се в средата и в края на проекта и цели оценка за изпълнение на изискванията за документиране на резултатите от всяка основна дейност, включително събиране и предоставяне на обективни данни за постиженията и направените разходи.
Партньори
Партньори:
"Самел-90" АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 037 BGN
Общ бюджет: 49 813 BGN
БФП: 34 869 BGN
Общо изплатени средства: 34 865 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 207 BGN
2009 14 389 BGN
2010 13 268 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 865 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 126 BGN
2009 12 231 BGN
2010 11 278 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 635 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 081 BGN
2009 2 158 BGN
2010 1 990 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 230 BGN
Финансиране от бенефициента 15 444 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз