Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0505-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-11004
Наименование: Обучение по основни управленски умения; маркетингови умения и обучение по английски език на служители на Технополис България
Бенефициент: Технополис България ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 04.04.2008
Дата на приключване: 01.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване уменията за придобиване на практически познания и опит в конкретни практики и инструменти з управление на хора; трениране на уменията на служителите в търговския и рекламен отдели за налагане на марковото портфолио на веригата, обучения по разработване на маркетингова концепция; обучения за одене на търговски преговори и презентационни и комуникационни умения; подобряване знанията по английски език и умения за комуникации с чуждестранни клиенти и партньори.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на тръжна процедура. тръжната процедура се провежда от ВО за избор на обучителни организации.
Дейност 2: Оценка на необходимостта от обучение. Детайлна оценка на нуждите от обучение на целевата група. Необходимост от развитие на индивидуални качества и комуникативни умения.
Дейност 3: Изготвяне на програма по дни и дати. Изготвяне на подробна програма по модули и дати. Описание, продължителност и разпределение на индикативната програма.
Дейност 4: Обучение"Основни управленски умения" Курсът ще се структурира като набор от 8 до 12 модула, с продължителност от 3 до 8 учебни часа. Обща продължителност - 56 учебни часа.
Дейност 5: Обучение"Маркетингови умения". Обучение в умение за оползотворяване на идентифициран пазарен потенциал.
Дейност 6: Заключителни регионални семинари. Хомогенизиране на практиките и уменията в организацията като цяло.
Дейност 8: Оценка на резултатите. Провеждане на регионални семинари в края на обучението.
Дейност 9: Финален доклад. Отчитане на постигнатите индикатори.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 580 BGN
Общ бюджет: 193 361 BGN
БФП: 133 961 BGN
Общо изплатени средства: 133 957 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 133 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 000 BGN
2009 80 566 BGN
2010 43 391 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 957 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 500 BGN
2009 68 481 BGN
2010 36 883 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 864 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 500 BGN
2009 12 085 BGN
2010 6 509 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 094 BGN
Финансиране от бенефициента 59 675 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз