Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0438-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-179
Наименование: "Технологична модернизация в "Аскания Кастинг" ЕООД
Бенефициент: "АСКАНИЯ КАСТИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 08.03.2011
Дата на приключване: 17.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Етрополе
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на произвежданата в „Аскания Кастинг“ ЕООД продукция на пазарите и на самото предприятие като цяло
Дейности: Провеждане на тръжна процедура и избор на: 1.Доставчик на 1бр пресгус/ машна за леене под високо налягане/ 2.Доставчик на 1бр на пещ за топене на алуминиеви сплави. 3.Доставчик на 4бр пресформи за алуминиеви детайли.
Сключване на договори с избрани доставчици
Избор и подготовка на помещението за монтиране на доставеното оборудване
Избор на консултант по внедряване на процеса на леене под високо налягане
Избор на консултант по внедряване на процеса на леене под високо налягане
Избор на необходимия персонал и назначаването му на работа
Доставка
Внедряване на новата технология
Визуализация на проекта
Одита на разходите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 257 950 BGN
Общ бюджет: 448 368 BGN
БФП: 246 602 BGN
Общо изплатени средства: 246 602 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 246 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 246 602 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
246 602 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 209 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 209 612 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
209 612 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 990 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 990 BGN
Финансиране от бенефициента 211 050 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 въведени нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз