Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0070-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-10
Наименование: Подобряване на конкурентоспособността на „Булметал” ООД, чрез въвеждане на ново технологично оборудване и стартиране на производството на иновативни продукти
Бенефициент: Булметал АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Гурково
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Булметал" ООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес;
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3: Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация на Линия за производство на прави и пирамидални квадратни и правоъгълни кутии
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРООДИТ РУСЕ
IGM Emballagentechnik GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 960 805 BGN
Общ бюджет: 7 914 832 BGN
БФП: 3 957 415 BGN
Общо изплатени средства: 3 957 413 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 957 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 792 161 BGN
2013 3 165 252 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 957 413 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 363 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 673 337 BGN
2013 2 690 464 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 363 801 BGN
В т.ч. Национално финансиране 593 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 118 824 BGN
2013 474 788 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
593 612 BGN
Финансиране от бенефициента 3 960 807 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 8 Подготовка за избор на доставчик
Индикатор 9 Проведена и одобрена тръжна процедура за избор на доставчици на машините
Индикатор 10 Закупени и въведени в експлоатация нови машини
Индикатор 11 Нарастнал производствен капацитет на предприятието
Индикатор 12 Намляване на себестойността на продукцията
Индикатор 13 Намаляване на брака
Индикатор 14 Намаляване разходите за опаковъчни материали
Индикатор 15 Поставени стикери върху новозакупените машини (1линия с 4 компонента)
Индикатор 16 Поставена информационна табела за проекта на предприятието
Индикатор 17 Извършен цялостен одит на проекта от експерт счетоводител


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз