Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0073-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-4
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „ЕЛМОТ” АД чрез обновяване на производствените мощности на предприятието.
Бенефициент: Елмот АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Елмот” АД.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за изпълнение на проекта
Дейност 2 Избор на доставчици
Дейност 3 Закупуване, доставка и инсталиране на оборудването
Дейност 4 Дейности за визуализация
Дейност 5 Дейности за отчитане на проекта
Дейност 6 Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 738 187 BGN
БФП: 841 530 BGN
Общо изплатени средства: 841 530 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 841 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 885 705 BGN
2014 0 BGN
2015 - 44 176 BGN
841 530 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 715 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 752 850 BGN
2014 0 BGN
2015 - 37 549 BGN
715 300 BGN
В т.ч. Национално финансиране 126 229 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 132 856 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 626 BGN
126 229 BGN
Финансиране от бенефициента 1 065 509 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 8 Проведени тръжни процедури.
Индикатор 9 Закупени нови машини
Индикатор 10 Реализирана продукция на външни за страната пазари
Индикатор 11 Произведени електротелфери на месец


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз