Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0586-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на пазарния дял на Александрис Инженеринг ЕООД чрез обогатяване на продуктовата гама
Бенефициент: "АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да утвърди конкурентните позиции на Александрис Инженеринг ЕООД и да се осигури устойчивото развитие на предприятието на пазара на нестандартни машинни елементи, с приложение в опаковащата и бутилиращата промишленост.
Дейности: Изпълнение на Дейност 1 – Предварителни дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 – Провеждане на тръжна процедура за доставка на оборудване
Подготовка на Дейност 3 – Доставка на оборудването
Изпълнение на Дейност 3 – Доставка на оборудването
Подготовка на Дейност 4 – Разработване на Маркетингова стратегия
Изпълнение на Дейност 4 – Разработване на Маркетингова стратегия
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 – Информационни дейности
Изпълнение на Дейност 6 – Отчитане - междинен етап
Изпълнение на Дейност 6 – Отчитане - финален етап
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 320 596 BGN
Общ бюджет: 476 106 BGN
БФП: 261 382 BGN
Общо изплатени средства: 257 778 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 261 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 64 119 BGN
2012 193 659 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
257 778 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 222 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 54 501 BGN
2012 164 610 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
219 111 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 618 BGN
2012 29 049 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 667 BGN
Финансиране от бенефициента 263 367 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Длъжностни характеристики на екипа по проекта
Индикатор 9 Подготвени тръжни досиета
Индикатор 10 Изпратени покани до потен¬циални подизпълнители
Индикатор 11 Получени оферти
Индикатор 12 Сключени договори
Индикатор 13 Въведени нови технологии/ продукти
Индикатор 14 сключен договор/ фактура за разработване на Маркетингова стратегия
Индикатор 15 разработена Маркетингова стратегия
Индикатор 16 сключени договори / фактури за информационни дейности
Индикатор 17 Поставени табели
Индикатор 18 Листовки.
Индикатор 19 приемно предавателни протоколи информационни дейности
Индикатор 20 подадени отчети
Индикатор 21 Доклад от одитор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз