Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0602-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация и разширяване на производството чрез закупуване и внедряване на съвременно обурудване във фабрика за безалкохолни напитки АСПАЗИЯ
Бенефициент: "Аспазия-92" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на „АСПАЗИЯ – 92” ООД чрез технологична модернизация на производството с цел намаляване на себестойността и повишаване качеството на продукцията
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Създаване организация за изпълнение на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Закупуване и доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Монтаж, настройка и въвеждане в редовна експлоатация на доставеното оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 -Публикуване и информиране
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 -Одит на проекта
Консултански услуги по изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 523 420 BGN
Общ бюджет: 939 118 BGN
БФП: 469 559 BGN
Общо изплатени средства: 469 559 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 469 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 469 559 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
469 559 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 399 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 399 125 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
399 125 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 70 434 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 434 BGN
Финансиране от бенефициента 523 420 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз