Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0532-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Утвърждаване на „Фърничър“ ООД като водещ производител на фурнировани плоскости
Бенефициент: "ФЪРНИЧЪР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да повиши конкурентоспособността на „Фърничър” ООД, което ще допринесе за устойчивото развитие на фирмата и утвърждаването й като водещ производител на фурнировани плоскости в страната.
Дейности: Дейност 1.1. Разработване на тръжна документация за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване
Дейност 1.2. Провеждане процедура за открит избор и сключване на договор за доставка на ново производствено оборудване
Дейност 1.3. Изпълнение на договора за доставка
Дейност 2.1. Избор на консултант и сключване на договор за услуга
Дейност 2.2. Изпълнение на договор за услуга
Дейност 3: Независим финансов одит
Дейност 4: Визуализация и популяризиране на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Бисиком-61 ООД
SCM Group SPA
СОВА 5 АД
Heinrich Kuper GmbH&Co KG
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 726 BGN
Общ бюджет: 1 825 255 BGN
БФП: 999 089 BGN
Общо изплатени средства: 999 089 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 999 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 199 945 BGN
2013 799 144 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
999 089 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 849 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 169 953 BGN
2013 679 272 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
849 226 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 992 BGN
2013 119 872 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 863 BGN
Финансиране от бенефициента 826 694 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въведени нови технологии.
Индикатор 9 Въведени нови продукти
Индикатор 10 Нови договори в годината след приключване на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз