Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0291-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модернизация на производството и разширяване на дейността на “Петров П.М.” ЕООД
Бенефициент: "ПЕТРОВ П.М." ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящия проект е разширяване на технологичните възможности и повишаване на конкурентноспособността на „Петров П.М.” ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на доставчик на 3 броя вертикални обработващи центрове
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване и доставка на 3 броя вертикални обработващи центрове
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Одит на проекта (включително провеждане на процедура за избор на одитор)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
"РАИС" ООД
"Ирида Одит" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 226 675 BGN
Общ бюджет: 404 725 BGN
БФП: 202 363 BGN
Общо изплатени средства: 202 363 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 202 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 202 363 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
202 363 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 172 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 172 008 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
172 008 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 354 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 354 BGN
Финансиране от бенефициента 226 675 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведени процедури за избор изпълнители за доставка на оборудването по проекта
Индикатор 9 Закупено ново производствено оборудване
Индикатор 10 Въведени нови технологии/продукти
Индикатор 11 Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 12 Поставена обозначителна табела на входа на производствената база на „петров П.М.” ЕЕОД
Индикатор 13 Проведени процедури за избор изпълнител на дейностите за одит на проекта
Индикатор 14 Изготвен одиторски доклад за извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз