Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0168-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: «ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА ЧРЕЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ»
Бенефициент: "БРАНИ-90" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на Брани-90 ООД и разширяване на пазарните позиции, както на националните, така и на европейските и световни пазари.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на термоформовъчна инсталация за производство на овоцелни опаковки за яйца
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Одит и заверка на разходите
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Одитори и Ко" ООД
АМД Текстил ЕООД
Антони Реклама ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 458 835 BGN
Общ бюджет: 705 650 BGN
БФП: 458 673 BGN
Общо изплатени средства: 458 649 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 458 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 91 767 BGN
2012 366 882 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
458 649 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 389 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 78 002 BGN
2012 311 850 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
389 852 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 765 BGN
2012 55 032 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 797 BGN
Финансиране от бенефициента 247 065 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 увеличаване на износа
Индикатор 9 въведени нови технологии-
Индикатор 10 въведени нови продукти'
Индикатор 11 Верифицирани и възстановени разходи
Индикатор 12 Верифицирани и възстановени разходи от визуализация
Индикатор 13 Поставена постоянна обяснителна табела
Индикатор 14 Стикери.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз