Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0164-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична инициатива за комплексна модернизация на „Стайлком” ООД
Бенефициент: СТАЙЛКОМ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: 1.Увеличаване на пазарните позиции на „Стайлком” ООД на пазара на ИТ услуги в региона 2.По-високо качество и по-комплексно обслужване на клиентите на фирмата
Дейности: Подготовка и изпълнение на Избор на доставчик на сервизно оборудване
Подготовка и изпълнение на Доставка на техниката и оборудването
Подготовка и изпълнение на Избор на доставчик за модернизацията на интернет мрежата
Подготовка и изпълнение на избор на доставчик на сървъра и билинг системата
Подготовка и изпълнение на контрол, координация и оценка на изпълнението на проекта
Подготовка и изпълнение на Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 207 505 BGN
Общ бюджет: 265 690 BGN
БФП: 158 898 BGN
Общо изплатени средства: 158 898 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 158 898 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
158 898 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 063 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 135 063 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
135 063 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 835 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 835 BGN
Финансиране от бенефициента 139 459 BGN
Индикатори
Индикатор 1 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 5 Сключен договор със спечелилите
Индикатор 6 У-во за възстановяване на данни от HDD,
Индикатор 7 Машина за пълнене на тонери,
Индикатор 8 Информ. с-ма за управление на серв.заявки
Индикатор 9 PDA у-ва
Индикатор 10 Избор на доставчик за модернизацията на интернет мрежата
Индикатор 11 Компл. Антени Доставка на оборудването за интернет мрежата
Индикатор 12 Станция за Безжична вр. и у-ва към нея.Доставка на оборудването за интернет мрежата
Индикатор 13 Сплайсер.Доставка на оборудването за интернет мрежата
Индикатор 14 Доставка на билинг система и сървър
Индикатор 15 протоколи от проведени оперативки на екипите,
Индикатор 16 доклади до ръководството
Индикатор 17 информационни табели.
Индикатор 18 интернет съобщения за всеки нов актив
Индикатор 19 рекламни флаери
Индикатор 20 въведена нова услуга


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз