Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0160-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Насърчаване на устойчивото развитие и конкурентните предимства на „Фреш Ап Лейбъл” ООД – внедряване на оборудване за модернизация на печатния процес.
Бенефициент: "Фреш ап лейбъл" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е да повиши възможностите на „Фреш Ап Лейбъл”ООД за справяне с динамичните условия и конкурентния натиск в полиграфическия сектор, посредством инвестиционна подкрепа за технологична модернизация на производството в компанията.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Избор на доставчик на оборудване за модернизиране на печатния процес в „Фреш Ап Лейбъл” ООД
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване, доставка и инсталиране на оборудване за модернизиране на печатния процес в „Фреш Ап Лейбъл” ООД
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Осигуряване на отчетност и одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Осигуряване на информираност и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Гети Одит
"Евротайп"
Miyakoshi Printing Machinery Co. Ltd
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 853 438 BGN
Общ бюджет: 2 935 361 BGN
БФП: 1 614 449 BGN
Общо изплатени средства: 1 614 244 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 614 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 369 500 BGN
2012 0 BGN
2013 1 244 744 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 614 244 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 372 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 314 075 BGN
2012 0 BGN
2013 1 058 032 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 372 107 BGN
В т.ч. Национално финансиране 242 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 55 425 BGN
2012 0 BGN
2013 186 712 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
242 137 BGN
Финансиране от бенефициента 1 516 449 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Брой изготвена тръжна документация
Индикатор 8 Брой доставена „Семи-ротационна печатна машина с използвана основна технология на печат - класически (wet) офсет
Индикатор 9 Брой доставен „Семи-ротационен off-line модул с възможности за нанасяне на релеф (или щанцоване с плоска щанца), нанасяне на плосък топъл печат и сито-печат чрез плоско сито
Индикатор 10 Брой доставени CTP (computer to plate) устройства за изработка на печатни форми за двете печатни технологии: letterpress (налична) and offset (предмет на проекта)
Индикатор 11 Брой инсталирана и тествана „Семи-ротационна печатна машина с използвана основна технология на печат - класически (wet) офсет
Индикатор 12 Брой инсталиран и тестван „Семи-ротационен off-line модул с възможности за нанасяне на релеф (или щанцоване с плоска щанца), нанасяне на плосък топъл печат и сито-печат чрез плоско сито
Индикатор 13 Брой инсталирани и тествани CTP (computer to plate) устройства за изработка на печатни форми за двете печатни технологии: letterpress (налична) and offset (предмет на проекта)
Индикатор 14 Брой успешно изпълнени и отчетени проекти
Индикатор 15 Сключен договор за одит
Индикатор 16 Подготвен одиторски доклад
Индикатор 17 Брой монтирани обозначителни табели за визуализация
Индикатор 18 Брой стикери за визуализация
Индикатор 19 Нарастване на производствения капацитет за печат и производство на ектитети от най-висок клас при ниски тиражи (high quality short-run labels)
Индикатор 20 въведени нови продукти/услуги
Индикатор 21 Въведени нови технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз