Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0105-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление на производството на детски обувки в „Колев и Колев” ООД
Бенефициент: "Колев и Колев" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на Колев и Колев ООД на европейския и национален пазар, чрез реализиране на инвестиции в съвременни технологии и модернизация на оборудването.
Дейности: Дейност 1 „Проектен старт”
Подготовка на Дейност 2 „Инвестиции”
Дейност 2 „Инвестиции”
Дейност 3 „Визуализация”
Дейност 4 „Отчитане на проекта и финансов одит
Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интегрити Консултинг" ООД
Димакс М ЕООД
Евромакс-96
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 434 715 BGN
Общ бюджет: 868 444 BGN
БФП: 434 222 BGN
Общо изплатени средства: 434 212 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 434 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 86 943 BGN
2012 347 269 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
434 212 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 369 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 73 902 BGN
2012 295 179 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
369 080 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 041 BGN
2012 52 090 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 132 BGN
Финансиране от бенефициента 434 715 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип за изпълнение на проекта
Индикатор 9 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 10 Материали за визуализация на проекта
Индикатор 11 Изготвени финални отчети на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз