Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0251-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА НОВЕМА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО“
Бенефициент: ЕТ "НОВЕМА-ЦАНКО ЦАНЕВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долни Дъбник
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на НОВЕМА и затвърждаване на положителния имидж на фирмата на пазара на опаковки от пластмаси
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка и монтаж на машина за сухо ламиниране
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Одит Иванчева ЕООД
Сома ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 320 853 BGN
Общ бюджет: 487 290 BGN
БФП: 316 739 BGN
Общо изплатени средства: 316 739 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 316 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 316 739 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
316 739 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 269 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 269 228 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
269 228 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 511 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 511 BGN
Финансиране от бенефициента 172 767 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведени тръжни процедури.
Индикатор 9 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 10 Изготвени визуализационни материали
Индикатор 11 Изготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз