Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0042-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация в предприятие от мебелната промишленост - ЕТ "Александър Йотин - Йотин"
Бенефициент: ЕТ ''Александър Йотин - Йотин"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление и модернизация в предприятията от сектор производство на мебели в България.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Управление и отчетност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договори с доставчиците
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация и публичност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Одит и отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПЕТКОВ И ПАРТНЬОРИ
Р-Дизайн
СК Арияна Профс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 335 738 BGN
Общ бюджет: 608 103 BGN
БФП: 334 457 BGN
Общо изплатени средства: 334 457 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 334 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 334 457 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
334 457 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 284 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 284 288 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
284 288 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 50 169 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 169 BGN
Финансиране от бенефициента 274 695 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Създаден екип за управление на проекта
Индикатор 9 Проведена тръжна процедура по обособени позиции, сключени договори с доставчици, вкл. визуализация и одит
Индикатор 10 въведенo ново технологично оборудване
Индикатор 11 въведени нови продукти - врати
Индикатор 12 изработка и монтиране на информационни табели
Индикатор 13 изработка на стикери
Индикатор 14 изготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз