Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0049-C0001
Номер на проект: ДОПТ-8/03.12.2010 г.; ДОПТ-3/21.01.2013 г.
Наименование: Осигуряване на финансови средства за допълнително материално стимулиране на служители в Агенция "Пътна инфраструктура" - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” във връзка с изпълнение на Постановление №67 на МС ОТ 14.04.2010 г.
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2010
Начална дата: 03.12.2010
Дата на приключване: 21.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да осигури финансови средства за допълнително материално стимулиране и дължимите за тях задължителни осигурителни вноски от страна на работодателя за служителите, ангажирани в гореописаните дирекции, изпълняващи функции по усвояване на средства по структурните фондове и предприсъединителните програми на Европейския съюз в съответствие с разпоредбите на ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. Укрепването на административния капацитет на дирекции “Изпълнение на проекти по ОПТ и КФ”и „Външен одит”е с цел повишаване на усвояемостта на средствата от фондовете на ЕС. Служителите от тези дирекции имат принос за изпълнението на дейности по управлението на финансовата помощ от ЕС на Aгенция „Пътна инфраструктура”, изпълняваща дейности, свързани с подготовка, изпълнение и управление на пътните проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Дейности: Осигуряване на допълнителни месечни възнаграждения за материално стимулиране на заетите в Дирекция "Изпълнение на проекти по ОП "Транспорт" и Кохезионния Фонд" в Агенция „Пътна инфраструктура”
Осигуряване на допълнителни месечни възнаграждения за материално стимулиране на заетите в Дирекция " Вътрешен одит " в Агенция „Пътна инфраструктура”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 657 307 BGN
Общ бюджет: 417 224 BGN
БФП: 417 224 BGN
Общо изплатени средства: 417 224 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 417 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 417 224 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
417 224 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 354 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 354 640 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
354 640 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 584 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 584 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изплатени възнаграждение на заетите в дирекция "Изпълнение на проекти по ОП "Транспорт" и Кохезионен фонд"
Индикатор 2 Изплатени възнаграждение на заетите в дирекция "Вътрешен одит"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз