Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0033-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/030
Наименование: "Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2010
Начална дата: 19.11.2010
Дата на приключване: 19.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряването на транспортната достъпност включва по-нататъшното изграждане и разширяване на техническите характеристики и експлоатационните условия на съществуващата в района пътна мрежа, така че да бъде обхваната по-голяма част от територията и по-голям дял от населението да получи висококачествени транспортни услуги от гледна точка на безопасността и съкращаване продължителността на пътуването, като по този начин е в съответствие с Приоритетната ос 2, която цели да се подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие. Рехабилитацията и реконструкцията на двете отсечки от път ІІ-18 ще повишат достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал, както и между центровете на агломерационни ареали.Разглежданите участъци от ІІ-18 са част от Софийския околовръстен път .
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5 : АВТОРСКИ НАДЗОР НА ПРОЕКТА
Дейност 6 : ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 7 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 8: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 33 956 373 BGN
Общ бюджет: 29 210 986 BGN
БФП: 29 210 986 BGN
Общо изплатени средства: 29 210 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 210 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 470 196 BGN
2011 12 943 725 BGN
2012 3 858 253 BGN
2013 7 961 930 BGN
2014 0 BGN
2015 - 23 118 BGN
29 210 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 829 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 799 666 BGN
2011 11 002 167 BGN
2012 3 279 515 BGN
2013 6 767 640 BGN
2014 0 BGN
2015 - 19 651 BGN
24 829 338 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 381 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 670 529 BGN
2011 1 941 559 BGN
2012 578 738 BGN
2013 1 194 290 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 468 BGN
4 381 648 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз