Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0565-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01027
Наименование: Повишаване качеството на услугите в областта на здравеопазването, чрез разширяване на знания и умения на заетия персонал в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ”” ЕАД гр. София
Бенефициент: "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 08.10.2010
Дата на приключване: 08.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Развитие на човешките ресурси в областта на здравното и административно обслужване чрез повишаване на квалификацията на заетите в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД Мотивация на персонала, чрез достъпът до качествено образование и учене през целия живот.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Организация и управление на проекта
Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта
Подготовка на дейност 2 Обучителна дейност
Изпълнение на дейност 2 Обучителна дейност
Подготовка на дейност 3 Провеждане на тестове за определяне входно ниво
Изпълнение на дейност 3 Провеждане на тестове за определяне входно ниво
Подготовка на дейност 4 Информационна кампания за популяризиране целите, дейностите и резултати по проекта
Изпълнение на дейност 4 Информационна кампания за популяризиране целите, дейностите и резултати по проекта
Изпълнение на дейност 5 Финално отчитане на проекта
Партньори
Партньори:
Едноличен търговец "Амос-спорт-Слава Василева"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 747 BGN
Общ бюджет: 220 542 BGN
БФП: 152 571 BGN
Общо изплатени средства: 151 891 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 547 BGN
2011 55 449 BGN
2012 62 894 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 891 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 515 BGN
2011 47 132 BGN
2012 53 460 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 107 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 032 BGN
2011 8 317 BGN
2012 9 434 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 784 BGN
Финансиране от бенефициента 74 727 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз