Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0617-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07052
Наименование: „Изграждане на екипен дух в Немечек ООД чрез провеждане на обучение по ключови компетенции”
Бенефициент: "НЕМЕЧЕК" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 01.10.2010
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на фирмата и нейните служители.
Дейности: Подготовка на дейност 1 (Проучване на фирмите, предлагащи съответния вид обучение)
Изпълнение на дейност 1 (Избор на подизпълнител
Изпълнение на дейност 2 (Сключване на договор за обучение с избрания подизпълнител)
Подготовка на дейност 3 (Подготовка и организиране на обучението, както и съставяне на план-график за отделните групи)
Изпълнение на дейност 3 (Провеждане на обучението по съответните компетенции на предвидените от обучителната организация места и според графика, който се изготви)
Изпълнение на дейност 4 (Завършване на обучението и издаване на сертификати на успешно преминалите го служители на фирмата)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 200 BGN
Общ бюджет: 12 750 BGN
БФП: 10 200 BGN
Общо изплатени средства: 10 200 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 200 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 200 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 670 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 670 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 530 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 530 BGN
Финансиране от бенефициента 2 550 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз